Библиотека има око 5.000 наслова, чији садржаји одговарају основним делатностима Музеја.